‘Alleen datgene wat iemand werkelijk is, heeft genezende kracht.’ (C. G. Jung)

Analytische psychologie

Analytische therapie is een vorm van dieptepsychologie, gebaseerd op het gedachtegoed van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961). Hij introduceerde begrippen zoals introvert en extravert, schaduw, complexen, anima en animus,  archetypen, collectief onbewuste. Deze begrippen zijn gemeengoed geworden.

Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te worden die hij werkelijk is en te doen wat hij werkelijk wil. Als iemand geremd wordt in dit proces kunnen er blokkades en problemen ontstaan, die zich uiten in lichamelijke en psychische klachten.

Jung zag psychotherapie als een intensieve interactie tussen 2 mensen, waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen en in dialoog onderzocht dienen te worden. De individuele ontwikkeling van de mens is het doel van dit proces.

  Carl Gustav Jung

Analytische therapie

Gedurende het leven zijn we meestal prima in staat de moeilijkheden die op onze weg komen zelf het hoofd te bieden.  Soms echter lijken de problemen onoplosbaar of kost de manier, die we aangeleerd hebben om met problemen om te gaan, teveel energie. Analytische therapie kan in dit soort situaties, de zoektocht naar een oplossing  ondersteunen.

Analytische therapie is een dynamische therapievorm waarin de analyse van onbewuste processen centraal staat. Niet alleen de symptomen worden behandeld, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatige/cognitieve therapieën, maar er wordt vooral gekeken naar de oorzaak van de symptomen. Alleen op deze manier kunnen werkelijke veranderingen plaatsvinden.
De therapie richt is dus niet uitsluitend op de symptomen, maar op de hele persoonlijkheid van de cliënt.

Analytische therapie is geen middel om een mens zo snel mogelijke weer aan te passen aan het maatschappelijk belang, maar is in eerste instantie gericht op de individuele ontwikkeling van de mens.

Technieken

De analytisch therapeut maakt niet alleen gebruik van psychotherapeutische technieken uit de analytische psychologie (grondlegger Jung), maar ook uit onder andere de psychoanalyse (grondlegger Freud), systeemtheorie, cognitieve en gedragsmatige psychologie. Waar het om gaat, is dat de cliënt zicht krijgt op zijn/haar persoonlijke thema’s, vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen. Daartoe wordt gewerkt met inzichtgevende en integratieve methodieken.

De technieken die de analytisch therapeut inzet, hangen af van wat past op dat moment. Tijdens de sessies wordt gewerkt met gesprekstherapie, dagelijkse gebeurtenissen, droomanalyse, tekeningen en actieve imaginatie.

06-83486658   /   info@elskleijn.nl