Therapie

Voor meer informatie kunt u me vrijblijvend bellen of mailen, maar het is ook mogelijk om direct een afspraak te maken. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt begint de therapie met een intakegesprek
Tijdens deze kennismaking wordt de hulpvraag besproken;  wat is de kern van uw probleem? Tevens wordt vastgesteld wat de achtergronden van de hulpvraag zijn en wat het doel van de therapie zal zijn.

Vervolgens start de therapie. Deze is afgestemd op de individuele cliënt  en de duur van de therapie is dan ook afhankelijk  van de aard van de problematiek en van de doelen die zijn gesteld.
Er wordt gewerkt met wekelijkse sessies van 60 minuten . Tijdens het verloop van de therapie wordt de frequentie geleidelijk afgebouwd.

Tijdens de therapie zal gebruik gemaakt worden van verschillende technieken, zoals o.a. gesprekstherapie, droomanalyse,  tekeningen en actieve imaginatie.

Het tarief van de sessie bedraagt € 90 per uur. Deze therapie is voor particulieren vrijgesteld van BTW.
U ontvangt na iedere sessie een factuur.

Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdige afmelding wordt de sessie in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekeraars

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden Analytische Therapie (gedeeltelijk). Het valt onder de noemer complementaire zorg uit het aanvullende pakket. Het is raadzaam bij uw zorgverzekeraar te informeren naar een eventuele vergoeding. Uw zorgverzekeraar wil dan weten bij welke beroepsvereniging ik aangesloten ben. Dit is de  Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) (registratienummer 801.22.A).
Daarnaast ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister RBCZ.
Op de factuur staan alle benodigde codes om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Klacht

Sinds 2016 valt de JVATN onder de WKKGZ, de Wet Kwaliteit en Klachten in de GezondheidsZorg. Bent u niet tevreden over de manier waarop de behandeling verloopt en komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen via de beroepsvereniging JAVTN.

Voor het tuchtrecht kunt u zicht richten tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg: http://www.tcz.nu.