Wanneer is analytische therapie een passende therapie?

Er zijn verschillende aanleidingen waardoor iemand samen met een therapeut een zoektocht wil starten naar de eigen diepere drijfveren en aansturende patronen, zoals:
• de wens om jezelf beter te leren kennen
• depressie
• angst
• piekeren
• een zingevingvraagstuk
• psychosociale problemen
• relatieproblemen
• rouwverwerking
• burnout
• stemmingsklachten

Daarnaast is deze therapievorm ook geschikt voor de behandeling van allerlei vormen van psychopathologie. 

Contra-indicatie

Analytische therapie is minder geschikt voor mensen met een acute psychotische stoornis of die met ernstige verslavingsproblematiek kampen.